Τι λένε αυτοί που τους δοκίμασαν (κάντε κλικ εδώ)

Συλλογή: κόψιμο

Τα εργαλεία διαμαντιών συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής για την ποιότητα και την ασφάλεια (EN 13236).

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από την πολιτική προϊόντων RC

προϊόντα 29